Odstąpienie od umowy

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować o tym Sprzedawcę.

Zwroty prosimy kierować na adres: KAN Sp. z o.o. ul. PKP 6, 92-402 Łódź (magazyn)

Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do przesyłki lub odesłać osobno na adres: e-mail: eshop@tatuum.com, lub też na adres korespondencyjny: KAN Sp. z. o.o ul. Wiączyńska 8a, 92-760 Łódź (biuro)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona.

Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje). Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie od odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

wzór odstąpienia od umowy