TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAGAZINULUI ONLINE TATUUM.COM - ÎNCEPÂND CU 01.01.2023.

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE

2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

3. CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT DE VÂNZARE

4. MODALITĂȚILE DE PLATĂ ȘI TERMENELE LIMITĂ PENTRU PRODUS

5. COSTUL, MIJLOACELE ȘI TIMPUL DE LIVRARE ȘI DE PRELUARE A PRODUSULUI

6. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

7. PROCEDURILE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE RECURS ȘI REGULILE PRIVIND ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

8. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

9. DISPOZIȚII PRIVIND ANTREPRENORII

10. OPINII DESPRE PRODUSE

11. DISPOZIȚII FINALE

Acest Regulament al magazinului online a fost elaborat de către avocații portalului Prokonsumencki.co.uk. Magazinul online www.tatuum.com are grijă de drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt acordate în temeiul Legii privind drepturile consumatorilor. Dispozițiile contractuale mai puțin favorabile pentru consumator decât dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor nu sunt valabile, iar în locul acestora se aplică dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, prevederile acestor Termeni și condiții nu au scopul de a exclude sau de a limita niciunul dintre drepturile consumatorilor în temeiul dispozițiilor legale obligatorii, iar orice posibile îndoieli trebuie interpretate în favoarea consumatorului. În cazul în care există neconcordanțe între dispozițiile prezentului Regulament și dispozițiile menționate anterior, prevalează și se aplică aceste dispoziții.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.tatuum.com este administrat de „KAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul social în Łódź (adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź și adresa de corespondență: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, cu mențiunea ESHOP); înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul național al tribunalelor cu numărul KRS 0000119998; instanța de înregistrare unde se păstrează dosarele societății: Tribunalul Districtual pentru Łódź-Śródmieście în cadrul Tribunalului Comercial Łódź, Secția a XX-a Economică a Registrului Național al Instanțelor; capital social de: 11 700 000 PLN; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, adresa de e-mail: eshopro@tatuum.com și numărul de telefon de contact:+40376300596.

1.2. Acești Termeni și condiții se adresează atât consumatorilor, cât și antreprenorilor care utilizează magazinul online, cu excepția cazului în care o dispoziție specifică a Termenilor și condițiilor prevede altfel.

1.3. Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în magazinul online în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor acestor Termeni și Condiții este Vânzătorul. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile, pe perioada și pe baza motivelor și principiilor indicate în politica de confidențialitate publicată pe site-ul web al magazinului online. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în magazinul online, inclusiv motivele, scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice în magazinul online. Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. De asemenea, furnizarea de date cu caracter personal de către Destinatarul erviciilor sau Clientul care utilizează magazinul online este voluntară, sub rezerva excepțiilor indicate în politica de confidențialitate (încheierea contractului și obligațiile legale ale Vânzătorului).

1.4. Definiții:

1.4.1. CHAT - un serviciu electronic disponibil în Magazinul online care permite Destinatarilor serviciilor care îl utilizează să trimită o cerere de informații Furnizorului de servicii și să obțină asistență în legătură cu achizițiile sau cu funcționarea site-ului Magazinului online.

1.4.2. ZIUA LUCRĂTOARE - o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

1.4.3. FORMULAR DE CONTACT - Serviciul electronic, un formular disponibil în Magazinul online care permite Destinatarilor serviciilor să ia legătura cu Prestatorul de servicii.

1.4.4. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE - un formular disponibil în Magazinul online care permite crearea unui Cont.

1.4.5. FORMULAR DE COMANDĂ - un Serviciu electronic, un formular interactiv disponibil în Magazinul online care permite să se plaseze o Comandă, în special prin adăugarea de Produse într-un coș electronic și specificarea termenilor Contractului de vânzare, inclusiv a metodei de livrare și de plată.

1.4.6. CLIENT - (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de legislația general aplicabilă, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) o persoană juridică; sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege - care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de vânzare cu Vânzătorul.

1.4.7. CODUL CIVIL - Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 (Jurnalul de legi 1964 nr. 16, poziția 93, cu modificările ulterioare).

1.4.8. CONT - Serviciu electronic, un set de resurse în sistemul TIC al Furnizorului de servicii, marcat cu un nume individual (login) și o parolă furnizate de Destinatarul serviciilor, în care sunt stocate datele furnizate de Destinatarul serviciilor și informații despre Comenzile plasate de acesta în Magazinul online.

1.4.9. NEWSLETTER - Serviciu electronic, un serviciu de distribuție electronică oferit de Furnizorul de servicii prin e-mail, care permite tuturor Destinatarilor de servicii care îl utilizează să primească automat de la Furnizorul de servicii conținutul ciclic al edițiilor succesive ale unui buletin informativ care conține informații despre Produse, noutăți și promoții în Magazinul online.

1.4.10. NOTIFICARE DE DISPONIBILITATE - Serviciul electronic, furnizat de Furnizorul de servicii, care permite tuturor Destinatarilor de servicii care îl utilizează să primească automat informații de la Furnizorul de servicii cu privire la disponibilitatea unui Produs.

1.4.11. PRODUS - un articol mobil disponibil în Magazinul online care face obiectul unui Contract de vânzare între Client și Vânzător.

1.4.12. REGULAMENT/TERMENI ȘI CONDIȚII - prezentul regulament / termenii și condițiile pentru Magazinul online.

1.4.13. MAGAZIN ONLINE - magazinul online al Furnizorului de servicii disponibil la următoarea adresă de internet: www.tatuum.com.

1.4.14. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII - „KAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul social în Łódź (adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź și adresa de corespondență: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, cu mențiunea ESHOP); înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul național al tribunalelor cu numărul KRS 0000119998; instanța de înregistrare unde se păstrează dosarele societății: Tribunalul Districtual pentru Łódź-Śródmieście în cadrul Tribunalului Comercial Łódź, Secția a XX-a Economică a Registrului Național al Instanțelor; capital social de: 11 700 000 PLN; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, adresa de e-mail: eshopro@tatuum.com și numărul de telefon de contact: +40376300596.

1.4.15. CONTRACT DE VÂNZARE - un contract de vânzare a unui Produs încheiat sau semnat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online.

1.4.16. SERVICIU ELECTRONIC - un serviciu furnizat electronic de către Furnizorul de servicii către Destinatarul serviciilor prin intermediul Magazinului online.

1.4.17. DESTINATAR SERVICII - (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de legislația general aplicabilă, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) o persoană juridică; sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege - care beneficiază sau intenționează să beneficieze de Serviciul Electronic.

1.4.18. LEGEA DREPTURILOR CONSUMATORILOR - Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 827, cu modificările ulterioare).

1.4.19. COMANDĂ - Declarația de voință a Clientului transmisă prin intermediul Formularului de comandă și care vizează direct încheierea Contractului de vânzare a Produsului cu Vânzătorul.

2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

2.1. Următoarele Servicii Electronice sunt disponibile în magazinul online: Cont, Formular de comandă, Newsletter, Chat, Formular de contact și Notificare de disponibilitate.

2.1.1. Cont - utilizarea unui Cont este posibilă după ce Destinatarul Serviciului a parcurs trei etape consecutive - (1) completarea formularului de înregistrare, (2) apăsarea câmpului „Continuare” și (3) confirmarea dorinței de a crea un Cont prin apăsarea linkului de confirmare trimis automat la adresa de e-mail furnizată. În Formularul de înregistrare, este necesar ca Destinatarul serviciilor să furnizeze următoarele detalii ale Destinatarului Serviciului: nume și prenume/denumirea firmei, adresă de e-mail, număr de telefon de contact și parolă. În cazul în care Destinatarului Serviciului are un cont înregistrat pe Facebook, acesta își poate crea și un Cont în Magazinul online, conectându-se prin intermediul acestui serviciu.

2.1.1.1. Serviciul de Cont Electronic este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. Destinatarul Serviciului are posibilitatea, în orice moment și fără a da vreun motiv, de a șterge contul (renunțarea la cont) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la adresa: eshopro@tatuum.com sau în scris la adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź.

2.1.2. Formularul de Comandă - utilizarea Formularului de Comandă începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în coșul de cumpărături electronic din Magazinul online. Comanda este plasată atunci când Clientul parcurge în total doi pași consecutivi - (1) completarea Formularului de comandă și (2) apăsarea căsuței „Comandă și plătește” de pe site-ul Magazinului online după completarea Formularului de comandă - până la acest moment, este posibil să modificați singur datele introduse (în acest scop, trebuie să vă ghidați după mesajele afișate și informațiile disponibile pe site-ul web al Magazinului online). În Formularul de comandă Clientul trebuie să furnizeze următoarele detalii referitoare la Client: numele și prenumele/denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și detalii referitoare la Contractul de vânzare: Produsul (produsele), cantitatea de produs (produse), locul și metoda de livrare a produsului (produselor), metoda de plată. Pentru Clienții care nu sunt consumatori, este necesar să se furnizeze și numele societății și numărul de TVA. În cazul în care termenii și condițiile promoției, astfel cum se specifică în regulamentele promoționale separate, permit acest lucru, Clientul poate utiliza codul de reducere introducându-l în câmpul corespunzător după adăugarea Produsului în coșul electronic de cumpărături.

2.1.2.1. Serviciul electronic de Formular de comandă este furnizat gratuit și este un serviciu unic și încetează în momentul în care se plasează o comandă prin intermediul acestuia sau în momentul în care Clientul încetează în prealabil să mai plaseze o comandă prin intermediul acestuia.

2.1.3. Newsletter - utilizarea Buletinului informativ (Newsletter) este posibilă după ce ați furnizat în fila „Newsletter”, vizibilă pe site-ul web al magazinului online, adresa de e-mail la care urmează să fie trimise următoarele ediții ale buletinului informativ și numele și ați făcut clic pe câmpul „Abonare”. De asemenea, este posibil să vă abonați la Newsletter prin bifarea căsuței de selectare corespunzătoare la crearea unui Cont - Clientul este abonat la buletinul informativ de îndată ce contul este creat.

2.1.3.1. Serviciul de Newsletter este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. Destinatarul Serviciului are posibilitatea, în orice moment și fără a da vreun motiv, de renunța la Newsletter prin trimiterea unei cereri corespunzătoare Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la adresa: eshopro@tatuum.com sau în scris la adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź, sau făcând clic pe linkul de dezabonare de la buletinul informativ din subsolul e-mailului trimis de către furnizorul de servicii.

2.1.4. Chat - utilizarea Chat-ului se face prin apelarea ferestrei de chat cu ajutorul butonului corespunzător, situat în colțul paginii Magazinului online. Destinatarul Serviciului poate apoi introduce conținutul mesajului și îl poate trimite Furnizorului de Servicii făcând clic pe câmpul de acțiune. Sistemul TIC al Furnizorului de Servicii răspunde în mod automat la întrebările adresate. În cazul în care este necesar să vorbiți cu un consultant, sistemul redirecționează conținutul mesajului către un consultant disponibil. În absența unui consultant în timp real, Destinatarul Serviciului are opțiunea de a lăsa o cerere de contact prin e-mail - în acest scop, clientul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail la care să fie trimis un răspuns. Consultanții sunt disponibili pentru chat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 17:00, dar Furnizorul de servicii nu garantează Destinatarul Serviciului disponibilitatea consultanților pentru întreaga perioadă.

2.1.4.1. Serviciul de Chat electronic este furnizat gratuit și are un caracter unic și încetează în momentul în care Furnizorul de Servicii încetează să mai corespondeze prin intermediul acestuia.

2.1.5. Formularul de contact - Formularul de contact este utilizat după (1) completarea Formularului de contact disponibil în fila „Contact” sau pe pagina fiecărui produs sub butonul „Întreabă despre produs” și (2) apăsarea câmpului „Trimite” de pe pagina Magazinului online după completarea Formularului de contact - până la acest moment, este posibil să modificați singur datele introduse (în acest scop, trebuie să vă ghidați după mesajele afișate și informațiile disponibile pe site-ul Magazinului online). În Formularul de contact, este necesar ca Destinatarul serviciului să furnizeze subiectul cererii, adresa de e-mail la care trebuie trimis un răspuns și conținutul întrebării adresate Furnizorului de servicii.

2.1.5.1. Serviciul electronic de Formular de Contact este furnizat gratuit și este un serviciu unic și încetează în momentul în care se plasează o cerere prin intermediul acestuia sau în momentul în care Clientul încetează în prealabil să mai plaseze o comandă prin intermediul acestuia.

2.1.6. Notificarea disponibilității - Serviciul electronic de notificare a disponibilității este posibil pentru produsele care nu pot face obiectul unei comenzi în prezent din cauza lipsei de disponibilitate. Utilizarea Notificării de disponibilitate se face după ce Destinatarul serviciului a urmat doi pași succesivi - (1) indicând, în fila vizibilă pe site-ul Magazinului online de lângă Produs, adresa de e-mail la care urmează să fie trimise informațiile privind disponibilitatea Produsului și făcând clic pe câmpul „Notificare de disponibilitate” și (2) confirmând dorința de a primi notificarea făcând clic pe link-ul de confirmare trimis automat la adresa de e-mail furnizată. Destinatarul serviciului care a utilizat Serviciul electronic va primi un mesaj automat atunci când Furnizorul de servicii confirmă disponibilitatea Produsului și invită Clientul să plaseze o Comandă. Anunțul de disponibilitate nu este obligatoriu și nu obligă Clientul să plaseze o Comandă în Magazinul online.

2.1.6.1. Serviciul electronic de notificare a disponibilității este furnizat gratuit și este un serviciu unic, care se termină atunci când se face clic pe caseta „Notificare de disponibilitate” sau când Destinatarul serviciului întrerupe etapele ulterioare.

2.2. Cerințele tehnice necesare pentru a lucra cu sistemul TIC utilizat de Furnizorul de servicii: (1) un calculator, un laptop, un telefon mobil sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la e-mail; (3) un browser web într-o versiune actualizată: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari sau Microsoft Edge; (4) activați cookie-urile și Javascript în browserul dvs.

2.3. Destinatarul serviciului este obligat să utilizeze Magazinul online într-un mod conform cu legea și cu bunele practici, cu respectarea drepturilor personale și a drepturilor de autor și a proprietății intelectuale ale Furnizorului de servicii și ale terților. Destinatarul serviciului este obligat să introducă datele corecte și în conformitate cu realitatea. Destinatarului serviciului îi este interzis să furnizeze conținut ilegal.

2.4. Procedura de reclamație privind serviciile electronice este indicată în punctul 6 din Regulament.

3. CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT DE VÂNZARE

3.1. Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o Comandă folosind Formularul de comandă de pe Magazinul online în conformitate cu punctul 2.1.2 din Regulament.

3.2. Prețul Produsului afișat pe site-ul web al Magazinului online este exprimat în valuta locală și include taxele. Pe paginile Magazinului online, în timpul plasării comenzii, Clientul este informat cu privire la prețul total al Produsului care face obiectul comenzii, inclusiv taxele aferente, precum și cu privire la costurile de livrare (inclusiv taxele de transport, de livrare și de servicii poștale) și alte costuri, iar în cazul în care valoarea acestor taxe nu poate fi determinată - despre obligația de a le plăti, inclusiv în momentul exprimării voinței Clientului de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

3.3. Procedura de încheiere a unui Contract de vânzare în Magazinul online prin intermediul Formularului de comandă

3.3.1. Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o Comandă folosind Formularul de comandă de pe Magazinul online în conformitate cu punctul 2.1.2 din Regulament.

3.3.2. Odată ce Comanda a fost plasată, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia și, în același timp, acceptă Comanda pentru procesare. Confirmarea primirii Comenzii și a acceptării acesteia în vederea executării se face prin trimiterea de către Vânzător către Client a unui mesaj de e-mail relevant la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul plasării Comenzii, care conține cel puțin declarațiile Vânzătorului privind primirea Comenzii și acceptarea acesteia în vederea executării, precum și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. De îndată ce clientul primește e-mailul de mai sus, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător.

3.4. Conținutul Contractului de vânzare încheiat este înregistrat, securizat și pus la dispoziția Clientului prin (1) punerea la dispoziție a acestor Termeni și condiții pe site-ul web al Magazinului online și (2) trimiterea către Client a mesajului de e-mail menționat la punctul. 3.3.2. din Regulament. Conținutul Contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Magazinului online al Vânzătorului.

3.5. Încheierea unui Contract de vânzare între Client și Vânzător poate avea loc și prin telefon, în afara Magazinului online. Într-un astfel de caz, cu excepția cazului în care Clientul și Vânzătorul convin altfel, încheierea contractului de vânzare se bazează pe acești Termeni și condiții și este întotdeauna confirmată pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail sau SMS.

3.6. Datele incorecte din Comandă dau dreptul Vânzătorului de a suspenda executarea și de a încerca să contacteze Clientul pentru a stabili datele corecte. Lipsa de răspuns din partea Clientului sau refuzul acestuia de a furniza datele corecte îi dă Vânzătorului dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare încheiat și de a anula Comanda.

4. MODALITĂȚILE DE PLATĂ ȘI TERMENELE LIMITĂ PENTRU PRODUS

4.1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele metode de plată pentru Contractul de vânzare:

4.1.1. Plata în numerar la livrare.

4.1.2. Plata prin card de credit la livrare.

4.1.3. Plățile electronice și cu cardul prin intermediul, PayU.pl - posibilele metode de plată curente sunt specificate pe site-ul magazinului online în fila de informații privind metodele de plată și pe site-ul https://www.payu.pl/

4.1.3.1. Decontarea tranzacțiilor de plată electronică se efectuează la alegerea clientului prin intermediul, PayU.pl Procesarea electronică a plăților este asigurată de:

4.1.3.1.2. PayU.pl – spółka PayU S.A. cu sediul social în Poznań (adresa: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din cadrul Registrului Național al Instanțelor Judecătorești sub numărul 0000274399, dosare de înregistrare păstrate de Tribunalul Districtual Poznań - Nowe Miasto și Wilda din Poznań; capital social de 4 944 000,00 PLN, integral vărsat; NIP: 7792308495.

4.2. Termenul de plată:

4.2.1. În cazul în care Clientul alege plata electronică, plata cu cardul, Clientul este obligat să efectueze plata în termen de 12 ore de la încheierea Contractului de vânzare.

4.2.1.1. În caz de neplată în termenul de plată indicat mai sus, Vânzătorul va solicita plata de la Client, stabilind un termen de 12 ore pentru plata Comenzii. Neplata comenzii, în ciuda somației de a plăti în termenul indicat de Vânzător, dă dreptul Vânzătorului de a se retrage din Contractul de vânzare încheiat și de a anula Comanda.

4.2.2. În cazul în care Clientul alege să plătească în numerar la livrare sau să plătească cu cardul de credit la livrare, Clientul este obligat să plătească la livrare.

4.3. Este posibil ca metodele de plată indicate să nu fie disponibile pentru toate produsele în același timp. Informațiile actualizate privind metodele de plată disponibile sunt specificate cel târziu de fiecare dată când Clientul plasează o Comandă.

5. COSTUL, MIJLOACELE ȘI TIMPUL DE LIVRARE ȘI DE PRELUARE A PRODUSULUI

5.1. Livrarea Produsului este disponibilă în Uniunea Europeană, cu excepția Irlandei și Maltei.

5.2. Livrarea Produsului către Client este taxabilă, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare a Produselor (inclusiv taxele de transport, de livrare și poștale) sunt indicate Clientului pe paginile Magazinului online în fila de informații privind costurile de livrare și în timpul plasării Comenzii, inclusiv în momentul exprimării voinței Clientului de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

5.3. Colectarea personală a Produsului de către Client este gratuită.

5.4. Vânzătorul va pune la dispoziția Clientului următoarele metode de livrare sau de colectare a Produsului:

5.4.1. Livrare prin curierat, contra ramburs.

5.4.1.1. Curierul livrează Produsul la adresa indicată de Client în Formularul de comandă. În cazul în care livrarea nu reușește, curierul va face o a doua încercare de a livra Produsul. În cazul în care a doua încercare de livrare se dovedește a fi nereușită, Produsul se returnează Vânzătorului.

5.4.2. Expediere cu colectare la automatul poștal.

5.5. Termenul de livrare a Produsului către Client este de până la 10 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care o perioadă mai scurtă este specificată în descrierea Produsului în cauză sau în cursul plasării Comenzii. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, data de livrare este cea mai lungă dată indicată, care nu poate, totuși, să depășească 10 Zile lucrătoare. Începutul perioadei de livrare a Produsului către Client se calculează după cum urmează:

5.5.1. În cazul în care Clientul alege metoda de plată electronică, plata cu cardul de plată - de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare al Vânzătorului.

5.5.2. În cazul în care Clientul alege plata ramburs sau plata cu cardul de credit la livrare - de la data încheierii Contractului de vânzare.

5.6. În cazul în care Produsul comandat nu se află în stoc la depozitul Vânzătorului și nu poate fi livrat în termenul de livrare specificat în Contractul de vânzare, Clientul va fi informat imediat. Clientul va putea decide dacă dorește să continue Contractul de vânzare în perioada de timp prelungită sau să se retragă din Contractul de vânzare și să primească o rambursare a sumelor plătite.

5.7. Este posibil ca metodele de Livrare indicate să nu fie disponibile pentru toate Produsele în același timp. Informațiile actualizate privind metodele de Livrare disponibile sunt specificate cel târziu de fiecare dată când Clientul plasează o Comandă.

6. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

6.1. Acest punct 6. din Termenii și Condiții stabilește procedura de tratare a reclamațiilor comună tuturor reclamațiilor depuse la Vânzător, în special a reclamațiilor privind Produsele, Contractele de vânzare, Serviciile electronice și alte reclamații legate de funcționarea Vânzătorului sau a Magazinului online.

6.2. De exemplu, se poate depune o reclamație:

6.2.1. în scris la: . în scris la: Olza Logistic – KAN sp. z o.o. Matei Corvin 48,410142,Oradea, jud. Bihorcu, ,marcat ESHOP;

6.2.2. în format electronic prin e-mail la adresa: eshopro@tatuum.com.

6.3. Trimiterea sau returnarea produsului ca parte a unei reclamații se poate face la adresa: Olza Logistic – KAN sp. z o.o. Matei Corvin 48, 410142,Oradea, jud. Bihorcu, cu mențiunea ESHOP.

6.4. Se recomandă să se precizeze în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe referitoare la obiectul reclamației, în special natura și data neregularității sau a neconformității cu contractul; (2) o cerere privind o metodă de aducere a reclamației în conformitate cu contractul sau o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contract sau o altă pretenție; și (3) datele de contact ale reclamantului - acest lucru va facilita și va accelera prelucrarea reclamației. Cerințele enunțate în fraza precedentă sunt doar sub formă de recomandare și nu afectează eficacitatea reclamației depuse fără descrierea recomandată a reclamației.

6.5. În cazul în care datele de contact furnizate de reclamant se modifică în timpul procesării reclamației, reclamantul este obligat să informeze vânzătorul.

6.6. Reclamantul poate atașa la plângere dovezi (de exemplu, imagini, documente sau Produse) legate de obiectul reclamației. Vânzătorul poate, de asemenea, să ceară reclamantului să furnizeze informații suplimentare sau să trimită dovezi (de exemplu, imagini), dacă acest lucru va facilita și accelera tratarea reclamației de către Vânzător.

6.7. Vânzătorul răspunde la reclamație imediat, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea acesteia.

6.8. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii legale a Vânzătorului sunt stabilite în legile general aplicabile, în special în Codul civil, Legea privind drepturile consumatorilor și Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare). Informații suplimentare privind răspunderea Vânzătorului pentru conformitatea Produsului cu Contractul de vânzare, așa cum este stipulat de lege, sunt indicate mai jos:

6.8.1. În cazul unei reclamații cu privire la un Produs achiziționat de către Client în baza unui Contract de vânzare încheiat cu Vânzătorul până la 31 decembrie 2022, se aplică prevederile Codului civil în redactarea în vigoare până la 31 decembrie 2022, în special articolele 556-576 din Codul civil. Aceste dispoziții definesc în special baza și intervalul răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție). În conformitate cu articolul 558 § 1 din Codul civil, răspunderea Vânzătorului în garanție pentru un Produs achiziționat în conformitate cu fraza anterioară față de un Client care nu este consumator este exclusă.

6.8.2. În cazul unei reclamații privind un Produs achiziționat de către Client în baza unui Contract de vânzare încheiat cu Vânzătorul începând cu 1 ianuarie 2023, se aplică dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor în forma în vigoare de la 1 ianuarie 2023, în special articolele 43a - 43g din Legea privind drepturile consumatorilor. Aceste dispoziții definesc, în special, baza și întinderea răspunderii Vânzătorului față de consumator în cazul în care Produsul nu este conform cu Contractul de vânzare.

6.9. În plus față de răspunderea legală, poate fi oferită o garanție pentru Produs - aceasta este o răspundere contractuală (suplimentară) și poate fi exercitată atunci când Produsul în cauză este acoperit de garanție. Garanția poate fi furnizată de o altă entitate decât Vânzătorul (de exemplu, producătorul sau distribuitorul). Termenii și condițiile detaliate privind răspunderea în cadrul garanției, inclusiv detalii privind entitatea responsabilă pentru punerea în aplicare a garanției și entitatea care are dreptul de a beneficia de aceasta, sunt disponibile în descrierea garanției, de exemplu în cardul de garanție sau în altă parte privind acordarea garanției. Vânzătorul subliniază că, în cazul neconformității Produsului cu Contractul, Clientul are dreptul, conform legii, la mijloace de protecție legală împotriva Vânzătorului și pe cheltuiala acestuia, iar aceste mijloace nu sunt afectate de garanție.

6.10. Dispozițiile cuprinse în secțiunea 6.8.2 din Termeni și condiții referitoare la consumator se aplică, de asemenea, Clientului care este o persoană fizică ce încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, dacă din conținutul acestui contract rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale pus la dispoziție pe baza dispozițiilor privind Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială.

7. PROCEDURILE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE RECURS ȘI REGULILE PRIVIND ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

7.1. Metodele de soluționare a litigiilor în afara instanțelor de judecată includ (1) permiterea apropierii pozițiilor părților, de exemplu, prin mediere; (2) propunerea unei soluții la litigiu, de exemplu, prin conciliere; și (3) soluționarea litigiului și impunerea unei soluții părților, de exemplu, prin arbitraj (instanță de arbitraj). Informații detaliate cu privire la posibilitatea pentru un Client consumator de a recurge la modalități extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de urmărire a creanțelor, regulile de acces la aceste proceduri și un motor de căutare prietenoasă a entităților care se ocupă cu soluționarea amiabilă a litigiilor sunt disponibile pe site-ul Internet al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor la adresa: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

7.2. Există un punct de contact la președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor, a cărui sarcină este, printre altele, de a oferi consumatorilor informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum. Consumatorul poate contacta punctul: (1) prin telefon - apelând +48 22 55 60 332 sau +48 22 55 60 333; (2) prin e-mail - trimițând un mesaj la adresa: kontakt.adr@uokik.gov.pl sau (3) în scris sau personal - la sediul Oficiului din Plac Powstańców Warszawy 1 din Varșovia (00-030).

7.3. Consumatorul are la dispoziție următoarele exemple de proceduri extrajudiciare de reclamație și recurs: (1) o cerere de soluționare a litigiului la o instanță permanentă de consum pe cale amiabilă; (2) o cerere de soluționare extrajudiciară a litigiului la un inspector provincial al inspectoratului; sau (3) asistența unui ombudsman districtual (municipal) al consumatorilor sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (printre altele. Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor Polonezi). Consilierea este oferită, printre altele, prin e-mail la adresa porady@dlakonsumentow.pl și prin apelarea liniei de asistență telefonică pentru consumatori la numărul 801 440 220 (linia de asistență telefonică este deschisă în zilele lucrătoare, între orele 8:00 și 18:00, tarif de apel la tariful operatorului).

7.4. O platformă de soluționare online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR) este disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/odr. Platforma ODR este un site web interactiv și multilingv care oferă un ghișeu unic pentru consumatorii și întreprinderile care doresc să obțină o soluționare extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de servicii online (pentru mai multe informații, consultați platforma sau adresa de internet a Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

8.1. Un consumator care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 30 de zile calendaristice, să se retragă din contract fără a indica un motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor prevăzute la punctul. 8,8 din Regulament. Trimiterea declarației înainte de termenul limită este suficientă pentru respectarea acestuia. Se poate face o declarație de retragere, de exemplu:

8.1.1. în scris la: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, marcat ESHOP;

8.1.2; în format electronic prin e-mail la adresa: eshopro@tatuum.com.

8.1.3. în format electronic, prin completarea formularului de retur disponibil după conectarea la Contul Clientului în Magazinul online.

8.2. Un model de formular de retragere este inclus în anexa 2 la Legea privind drepturile consumatorilor și pe site-ul web al Magazinului online. Clientul primește, de asemenea, formularul de returnare în format electronic la adresa de e-mail furnizată în Comandă. Consumatorul poate utiliza modelul de formular, dar acest lucru nu este obligatoriu.

8.3. Perioada de retragere începe:

8.3.1. pentru un contract în executarea căruia Vânzătorul livrează Produsul, fiind obligat să transfere proprietatea acestuia (de exemplu, Contract de vânzare) - de la intrarea în posesia Produsului de către consumator sau de către o terță parte indicată de acesta, alta decât transportatorul, și în cazul unui contract care: (1) implică un număr de Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, sau (2) implică livrarea regulată de Produse pentru o perioadă de timp determinată - de la intrarea în posesia primului Produs;

8.3.2. pentru alte contracte, de la data încheierii contractului.

8.4. În caz de retragere dintr-un contract la distanță, contractul se consideră că nu a fost încheiat.

8.5. Vânzătorul este obligat să ramburseze consumatorului imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la primirea declarației de retragere a consumatorului, toate plățile efectuate de consumator, inclusiv costurile de livrare a produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de consumator, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită disponibilă în Magazinul online). Vânzătorul rambursează plata folosind același mijloc de plată utilizat de consumator, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de rambursare care nu implică niciun cost suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Produsul de la consumator, Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la consumator până când primește Produsul înapoi sau până când consumatorul face dovada returnării, oricare dintre aceste evenimente are loc mai întâi.

8.6. Consumatorul este obligat să returneze Produsul Vânzătorului fără întârziere, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a renunțat la contract, sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător să îl ridice, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Trimiterea declarației înainte de termenul limită este suficientă pentru respectarea acestuia. Consumatorul poate returna Produsul la adresa menționată: Olza Logistic – KAN sp. z o.o. Matei Corvin 48, 410142,Oradea, jud. Bihorcu, cu mențiunea ESHOP.

8.7. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii Produsului care rezultă din utilizarea Produsului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

8.8. Eventualele costuri asociate retragerii unui consumator pe care acesta este obligat să le suporte:

8.8.1. În cazul în care consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.

8.8.2. Consumatorul suportă costurile directe ale returnării Produsului, în special costurile de expediere a bunurilor către Vânzător.

8.8.3. În cazul unui Produs care este un serviciu a cărui executare - la cererea expresă a consumatorului - a început înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul care își exercită dreptul de retragere după ce a făcut o astfel de cerere este obligat să plătească pentru serviciile executate până la retragere. Valoarea plății se calculează proporțional cu amploarea prestației, ținând seama de prețul sau remunerația convenită prin contract. În cazul în care prețul sau remunerația sunt excesive, baza de calcul a acestei sume este valoarea de piață a serviciului prestat.

8.9. Dreptul de retragere al consumatorului dintr-un contract la distanță nu se aplică în cazul contractelor:

8.9.1. (1) pentru prestarea de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care Vânzătorul a prestat serviciul în întregime cu acordul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de prestarea serviciului de către Vânzător că, după ce Vânzătorul a prestat serviciul, își va pierde dreptul de retragere și a recunoscut acest lucru; (2) în cazul în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile pieței financiare, asupra cărora Vânzătorul nu exercită niciun control, și care pot apărea înainte de expirarea termenului de retragere din contract; (3) în cazul în care obiectul prestației este un Produs neprefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia; (4) în cazul în care obiectul prestației este un Produs care se deteriorează rapid sau care are un termen de valabilitate scurt; (5) în cazul în care obiectul prestației este un Produs furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în cazul în care obiectul prestației sunt Produse care, după livrare, datorită naturii lor, sunt combinate în mod inseparabil cu alte produse; (7) în cazul în care obiectul prestației sunt băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței, asupra cărora Vânzătorul nu are niciun control; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres ca Vânzătorul să vină la el în scopul efectuării unei reparații sau întrețineri urgente; dacă Vânzătorul furnizează alte servicii suplimentare decât cele solicitate de consumator sau livrează Produse, altele decât piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparației sau întreținerii, consumatorul are dreptul de a denunța contractul în ceea ce privește serviciile sau Produsele suplimentare; (9) în cazul în care obiectul prestației este o înregistrare sonoră sau vizuală sau un program informatic furnizat în ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare; (10) pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament; (11) încheiate prin intermediul unei licitații publice; (12) pentru furnizarea de cazare, alta decât cea în scop rezidențial, transportul de bunuri, închirierea de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, evenimente sportive sau culturale, dacă în contract se specifică data sau perioada de prestare a serviciului; (13) pentru furnizarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, dacă Vânzătorul a început executarea cu acordul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de prestarea serviciului de către Vânzător că își va pierde dreptul de retragere după ce Vânzătorul a executat serviciul și a confirmat prestarea acestuia, iar Vânzătorul a furnizat consumatorului confirmarea menționată la art. 15 alineatele (1) și (2) sau la articolul 21 alineatul (1) din Legea privind drepturile consumatorilor; (14) pentru prestarea de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care consumatorul a solicitat în mod explicit Vânzătorului să vină la domiciliul consumatorului pentru reparații, iar serviciul a fost deja executat integral cu acordul expres și prealabil al consumatorului.

8.10. Dispozițiile cuprinse în punctul 8 din Termeni și condiții referitoare la consumator se aplică, de asemenea, Clientului care este o persoană fizică ce încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, dacă din conținutul acestui contract rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale pe baza dispozițiilor din Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială.

9. DISPOZIȚII PRIVIND ANTREPRENORII

9.1. Acest punct 9. din Termenii și condiții și toate dispozițiile conținute în acestea se adresează și, prin urmare, sunt obligatorii numai pentru un Client sau un Destinatar de servicii care nu este consumator și, începând cu 1 ianuarie 2021 și pentru contractele încheiate începând cu această dată, care nu este, de asemenea, o persoană fizică ce încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, în cazul în care din conținutul contractului respectiv reiese că acesta nu are un caracter profesional pentru persoana respectivă, care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale pus la dispoziție pe baza dispozițiilor din Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială.

9.2. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea acestuia. În acest caz, retragerea din Contractul de vânzare poate avea loc fără a se preciza vreun motiv și nu va da naștere la nicio pretenție din partea Clientului față de Vânzător.

9.3. Răspunderea Vânzătorului în garanție pentru Produs sau pentru neconformitatea Produsului cu Contractul de vânzare este exclusă.

9.4. Vânzătorul răspunde la reclamație imediat, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la primirea acesteia.

9.5. Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile, inclusiv de a solicita plata anticipată integrală sau parțială, indiferent de metoda de plată aleasă de Client și de faptul că a încheiat Contractul de vânzare.

9.6. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare de Servicii electronice cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând Destinatarului serviciului o declarație corespunzătoare.

9.7. Răspunderea Furnizorului de servicii/Vânzătorului față de Destinatarul serviciilor/Client, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât pentru o singură pretenție, cât și pentru toate pretențiile în total - la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare în temeiul Contractului de vânzare, dar nu mai mult de 1000 PLN. Limitarea sumei menționate în fraza precedentă se aplică tuturor pretențiilor formulate de Destinatarul serviciilor/Client împotriva Prestatorului de servicii/Vânzătorului, inclusiv în absența unui Contract de vânzare sau fără legătură cu un Contract de vânzare. Furnizorul de servicii/vânzătorul este răspunzător față de Destinatarul serviciilor/Client doar pentru daunele tipice previzibile la momentul încheierii contractului și nu este răspunzător pentru profiturile pierdute. De asemenea, vânzătorul nu este responsabil pentru nicio întârziere în transport.

9.8. Orice litigiu care apare între Vânzător/Prestator de servicii și Client/Destinatarul serviciilor va fi supus instanței de judecată care are jurisdicție la sediul Vânzătorului/Prestatorului de servicii.

10. OPINII DESPRE PRODUSE

10.1. Vânzătorul nu oferă acces la opiniile Clienților cu privire la Produse.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Contractele încheiate prin intermediul Magazinului online se încheie în limba poloneză.

11.2. Modificarea Regulamentului:

11.2.1. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului din motive importante, de exemplu: modificări legislative; modificări ale metodelor de plată și de livrare; adăugarea, modificarea sau eliminarea Serviciilor electronice - în măsura în care aceste modificări afectează punerea în aplicare a prevederilor acestor Termeni și Condiții.

11.2.2. În cazul încheierii unor contracte cu caracter continuu pe baza acestui Regulament (de exemplu, furnizarea de Servicii electronice - Cont), Regulamentul modificat este obligatoriu pentru Destinatarul serviciului, cu condiția respectării cerințelor prevăzute la articolele 384 și 384[1] din Codul civil, adică Destinatarul serviciului a fost notificat în mod corect cu privire la modificări și nu a reziliat contractul în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care modificarea Regulamentului duce la introducerea unor noi taxe sau la o creștere a taxelor actuale, Destinatarul serviciilor are dreptul de a renunța la contract.

11.2.3. În cazul încheierii unor contracte de altă natură decât contractele continue (de exemplu, Contractul de vânzare) pe baza acestui Regulament, modificările aduse Regulamentului nu vor afecta în niciun fel drepturile dobândite de către Beneficiarii de servicii/Clienți înainte de data intrării în vigoare a modificărilor aduse Regulamentului, în special modificările aduse Regulamentului nu vor afecta Comenzile deja plasate sau efectuate și Contractele de vânzare încheiate, în curs de realizare sau realizate.

11.3. Aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament sunt reglementate de dispozițiile generale aplicabile ale legislației poloneze, în special: Codul civil; Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial 2002 nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare); Legea privind drepturile consumatorilor; și alte dispoziții relevante din legislația aplicabilă în mod obișnuit.

11.4. Acești Termeni și condiții nu exclud dispozițiile aplicabile în țara de reședință obișnuită a consumatorului care încheie contracte cu Furnizorul de servicii/Vânzătorul și care nu pot fi excluse prin contract. În acest caz, Furnizorul de servicii/Vânzătorul garantează consumatorului protecția pe care i-o oferă legislația și care nu se poate exclude prin contract.


Formular de reclamație