PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU TATUUM TUUGETHER CLUB

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ZNAČKY TATUUM - PLATNÁ OD 04.10.2023

§ 1 Obecná ustanovení

1. V těchto Pravidlech Programu, dále jen „Pravidla“, se následujícími termíny rozumí:

Pořadatel - společnost KAN s.r.o se sídlem: Bělehradská 314/18 PRAHA 4 – NUSLE 140 00 PRAHA 4, s číslem DIČ CZ 26726858, majitel značky TATUUM;

Program - věrnostní program specifikovaný v těchto Pravidlech;

Účastník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, nakupující v kamenné prodejně nebo internetovém obchodě Pořadatele, která se zapojila do Programu;

Internetový obchod – provozovaný Pořadatelem internetový obchod nachátející se na webu https://www.tatuum.com/cs a jeho podstránkách;

Kamenná prodejna- provozované Pořadatelem nebo partnerem Tatuum prodejní místo; aktuální seznam kamenných prodejen je k dispozici na adrese https://www.tatuum.com/cs/pages/stacionarni-obchody;

Účet - individuální účet Účastníka, vedený Pořadatelem, zpřístupněný Zákazníkovi, jehož prostřednictvím se může účastnit Programu specifikovaného v těchto Pravidlech;

Zákazník- osoba, která je Zákazníkem Kamenné prodejny nebo Internetového obchodu a která může být také Účastníkem Programu;

Body - body shromážděné Účastníkem za nákup zboží v Prodejnách a Obchodě. Body opravňují Zákazníka k získání slev a dalších výhod za podmínek stanovených v Pravidlech,

Poukaz– peněžní benefit poskytovaný v rámci Programu Účastníkům Programu na základě uskutečněných nákupů

Smlouva- smlouva o zapojení do Programu, která byla uzavřena mezi Pořadatelem a Uživatelem na základě Pravidel.

2. Tato Pravidla definují podmínky a zásady užívání Programu provozovaného Pořadatelem.

§ 2 Obecná pravidla účasti

1. Účastníkem programu může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje všechny podmínky stanovené těmito Pravidly.

2. Před zapojením se do Programu je Účastník povinen seznámit se s obsahem těchto Pravidel a přijmout ustanovení Pravidel.

3. Účastník se může zapojit do Programu kdykoli během jeho trvání.

4. Účast v Programu je dobrovolná a bezplatná.

5. Program specifikovaný v těchto Pravidlech je realizován výhradně na území České republiky.

6. Program začíná dnem 15. listopadu 2022 a trvá do zrušení Pořadatelem.

7. Nákupy uskutečněné s Kartou stálého zákazníka se nezapočítávají do nákupů v rámci tohoto Programu. To znamená, že Zákazník, který má Kartu stálého zákazníka, ji nebude moci používat v Programu uvedeném v těchto Pravidlech.

8. V souvislosti s realizací Programu bude Účastník obdržovat od Pořadatele na svou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo informace o akcích, Poukazy a další informace související s Programem.

§ 3 Postup při užívání Věrnostního programu

1. Pro zapojení a správné užívání Programu je Účastník povinen se bezplatně zaregistrovat.

2. Účastník má možnost se zaregistrovat do Programu:

a) vyplněním registračního formuláře v jedné z Kamenných prodejen, po obdržení karty TATUUM GENRATIONS,

b) vyplněním formuláře v Internetovém obchodě.

3. Zákazník v registračním formuláři uvede zejména:

a) jméno a příjmení,

b) mobilní telefon,

c) e-mailovou adresu,

d) datum narození.

e) případně informace o nákupních preferencích.

4. Do formuláře je zakázáno přidávat nelegální obsah, zejména nepravdivé údaje.

5. Zákazník, který se chce zapojit do Programu vyplněním formuláře v Kamenné prodejně, okamžikem podpisu formuláře a vyzvednutí karty TATUUM GENRATIONS uzavírá S Pořadatelem Smlouvu.

6.. Osoba, která se chce zapojit do Programu vyplněním formuláře v Internetovém obchodě, by měla mít účet v Obchodě nebo si takový účet zřídit současně se vstupem do Programu. Za tímto účelem musí vyplnit registrační formulář na webu www.tatuum.com a uvést všechny v něm požadované údaje. Formulář představuje nabídku k uzavření Smlouvy adresovanou Pořadatelem Zákazníkovi. Po vyplnění formuláře a podání prohlášení o přijetí Pravidel klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se“, čímž se formulář odešle Pořadatelorovi.

§ 4 Účet

1. Účastník se přihlásí ke svému Účtu prostřednictvím záložky „Můj účet“ dostupné na hlavní stránce Internetového obchodu. Přihlášení probíhá pomocí e-mailové adresy a hesla nastaveného Účastníkem samostatně.

2. Heslo je důvěrné, je zakázáno zpřístupňovat heslo třetím osobám.

3. K jedné e-mailové adrese lze přiřadit pouze jeden Účet. Pro synchronizaci účtu zřízeného v Kamenném obchodě s účtem Internetového obchodu je nutné zadat stejnou e-mailovou adresu.

4. V rámci Účtu může Účastník zejména:

a) nakupovat v internetovém obchodě,

b) prohlížet historii transakcí v internetovém obchodě a v kamenném obchodě,

c) filtrovat data nákupu, lokaci, cenu zakoupeného zboží a jeho index,

d) dostávat informace o aktuálních propagačních akcích,

e) přijímat Nákupní poukazy k využití, uvedené v § 5 Pravidel,

f) získávat Body za vykonávané činnosti specifikované v § 5 Pravidel.

5. Odstraněním svého Účtu Účastník ztrácí oprávnění, která mu byla udělena, definovaná v ust. 4 výše v souvislosti s účastí v Programu.

5. Účet může každý Účastník kdykoli zrušit způsobem uvedeným v § 7 bod 2 Pravidel.

6. Každý Účastník Programu může mít pouze jeden aktivní Účet, opravňující k přičítání Bodů a jejich výměně za Poukazy.

§ 5 Poukazy a Body

1. V souvislosti s účastí v Programu se Účastníkovi vydávají Poukazy následujících kategorií:

a) Uvítací poukaz,

b) věrnostní poukaz,

c) Narozeninový poukaz.

- Pořadatel zašle Poukazy na e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo Účastníka po splnění níže uvedených podmínek, a to maximálně do 35 dnů ode dne splnění podmínek pro obdržení Poukazu.

2. Při nákupech v Kamenné prodejně nebo pro přihlášené Uživatele v Internetovém obchodě se po uvedení Účastníkem údajů Účtu přičítají Body ve výši minimálně 1 bodu za 1 Kč.

3. Účastník obdrží Uvítací poukaz po registraci do Programu. Uvítací poukaz opravňuje Účastníka k obdržení slevy v hodnotě 400 Kč při nákupu produktů značky TATUUM v Kamenné prodejně nebo v Internetovém obchodě za minimální částku 2699 Kč. Poukaz lze uplatnit pouze na produkty značky TATUUM.

4. Účastník obdrží Narozeninový poukaz v den, který uvedl v registračním formuláři jako datum narození. Narozeninový poukaz opravňuje Účastníka k 15% slevě při nákupu zlevněných a nevzlevněných položek v Prodejně nebo Obchodě. Poukaz lze uplatnit pouze na produkty značky TATUUM.

5. Účastník obdrží Věrnostní poukaz za každých 7499 Bodů nasbíraných za nákupy v Prodejně nebo Obchodě po zapojení do Programu. Věrnostní poukaz opravňuje Účastníka k obdržení slevy v hodnotě 400 Kč na produkty TATUUM při dalších nákupech v Prodejně nebo Obchodě. Minimální hodnota nákupu je 401 Kč. Body propadají po uplynutí 365 dní po jejich nasbírání. Poté se body opět přičítají. Věrnostní poukazy lze uplatnit pouze při nákupu produktů značky TATUUM.

6. Uvítací poukaz a Věrnostní poukaz mají platnost 90 dnů od data jejich odeslání Účastníkovi. Narozeninový poukaz je platný 30 dnů ode dne jeho odeslání Účastníkovi.

7. Pokud Účastník nevyužije Věrnostní nebo Uvítací poukaz do 30 dnů ode dne jeho odeslání, zašle mu Pořadatel na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo připomenutí na aktivní Poukaz k využití. Pokud Účastník nevyužije Narozeninový poukaz do 15 dnů ode dne jeho odeslání, zašle mu Pořadatel na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo připomenutí na aktivní Poukaz k využití.

8. Účastník může uplatnit Uvítací a Věrnostní poukazy pouze k nákupu zboží z nezlevněných kolekcí znčačky TATUUM, Účastník může uplatnit Narozeninové poukazy za účelem nákupu zboží z nezlevněných a zlevněných kolekcí značky TATUUM.

9. Slevy vyplývající z Uvítacího a Věrnostního poukazu jsou kumulativní, ale nekombinují se s jinými slevovými/marketingovými akcemi. Narozeninové poukazy nelze kombinovat s jinými Poukazy ani se slevovými/marketingovými akcemi.

10.Pokud byly Body nebo Poukazy uděleny v s Pravidly, je Pořadatel oprávněn zneplatnit příslušný počet Bodů nasbíraných Účastníkem nebo zrušit vydané Poukazy.

§ 6 Reklamní předměty v kamenných prodejnách

1. Každý člen Tatuum Tuugether Club může využít speciální nabídky, v rámci kterých může za 10 CZK získat reklamní předměty ve všech kamenných prodejnách Tatuum.

2. Reklamní předměty jsou plnohodnotné zboží, které se běžně prodává v kamenných prodejnách a v internetovém obchodě tatuum.com.

3. Členové klubu mohou reklamní předměty zakoupit za nižší, zvýhodněnou cenu v rámci speciální nabídky dostupné pouze v kamenných prodejnách. Podmínky jednotlivých nabídek budou dostupné v záložce „Podmínky akcí“ https://www.tatuum.com/cs/pages/pravidla-propagace

4. Pro získání reklamního předmětu za 10 CZK je nutné splnit předpoklady příslušné nabídky uvedené v jejích podmínkách a prokázat se členstvím v Tatuum Tuugether Club.

5. Množství dostupných reklamních předmětů je omezené. Účast v klubu neznamená možnost získat reklamní předmět po vyprodání zásob.

6. Reklamní předměty lze reklamovat podle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách obchodu https://www.tatuum.com/cs/regulations/obchodni-podminky-internetoveho-obchodu

7. V případě vrácení zboží zakoupeného při stejné transakci, během níž zákazník obdržel reklamní předmět, je zákazník povinen vrátit rovněž reklamní předmět, a to bez ohledu na množství vráceného zboží. Obecná pravidla pro vrácení zboží jsou uvedena na: https://www.tatuum.com/cs/pages/doruceni-a-vraceni

§ 7 Vratky a reklamace zboží zakoupeného v rámci Programu

1. Zákazník, který je Účastníkem Programu, může vrátit zakoupené zboží podle podmínek samostatně stanovených Pořadatelem, s výhradou odst. 2 níže.

2. V případě vrácení zboží, na které byl použit Poukaz, jsou Body odečteny a Poukaz propadá. To neplatí, pokud je zboží vráceno v důsledku oprávněné reklamace.

3. Při opětovném překročení částky opravňující k uplatnění Poukazu je vygenerován nový Poukaz, což je Pořadatelem potvrzeno SMS zprávou /e-mailem zaslaným Účastníkovi.

§ 8 Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Účastník má právo kdykoli vypovědět Smlouvu a rezignovat na účast v Programu. Prohlášení o rezignaci lze podat: odškrtnutím souhlasu „Chci se zapojit do Věrnostního programu“ v záložce „Můj účet“, osobně do protokolu v kterékoli z Kamenných prodejen, zasláním na adresu Pořadatele poštou nebo odesláním e-mailu na adresu resignation.cz @tatuum.com.

3. Pořadatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce v případě, že odstoupí z dalšího provozování Programu. Pořadatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět v případě kdy Účastník uvedl v registračním formuláři nepravdivé údaje nebo se dopustil jiného protiprávního jednání vůči Pořadateli v souvislosti s účastí v Programu. Výpověď může být učiněna v písemné formě nebo e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka.

§ 9 Zpracování osobních údajů

1. Aby se Účastník mohl zapojit do Programu, musí vyplnit příslušný formulář. Existuje požadavek na poskytnutí určitých osobních údajů. Rovněž v korespondenci s Pořadatelem může Účastník poskytnout své osobní údaje, aby mohl Pořadateli poskytnout odpověď..

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření Smlouvy a využívání výhod dostupných v Programu, popsaných v těchto Pravidlech.

3. Veškeré osobní údaje, které účastník zadal do registračního formuláře nebo poskytl v korespondenci s Pořadatelem, jsou zpracovávány způsobem, který je v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy a především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Správcem osobních údajů Účastníků je KAN s.r.o. Bělehradská 314/18, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4. Pro více informací o zpracování údajů a bezpečnostních opatřeních, která byla zavedena k ochraně vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na IOD.cz@tatuum.com. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, se kterým je možný kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: IOD.cz@tatuum.com.

5. Účely a právními důvody zpracování osobních údajů je zajištění řádné komunikace se zákazníkem, vedení a umožnění užívání Účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zasílání e-mailů a SMS zpráv o akcích, novinkách, speciálních kampaních pořádaných v Tatuum, tedy oprávněný zájem správce: marketing produktů a služeb správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

6. Za účelem optimalizace fungování Programu využívá Pořadatel služeb různých poskytovatelů služeb, tj. poskytovatelů IT a telekomunikačních služeb, analytických služeb, marketingových služeb a služeb back office. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje na základě samostatných písemně uzavřených smluv, za účelem zajištění správnosti poskytovaných služeb.

7. Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány do doby podání písemné žádosti o trvalé smazání Účtu; nebo do doby, než bude vznesena účinná a oprávněná námitka proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

8. Každý Účastník má právo požadovat: (i) přístup ke svým osobním údajům; (ii) elektronickou kopii vašich osobních údajů (přenositelnost) a předání těchto informací jiné společnosti; (iii) opravení vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nepřesné; nebo (iv) vymazání nebo omezení osobních údajů za určitých okolností stanovených platnými právními předpisy a také (v) má právo podat stížnost u dozorového orgánu pro osobní údaje.

9. Osobní údaje mohou být profilovány za účelem přizpůsobení zobrazených zpráv potřebám Zákazníka.

10. Pořadatel na základě ustanovení schválených Pravidel má právo, aby se mu zasílaly na uvedené e-mailové adresy nebo telefonní čísla obchodní informace, včetně informací zasílaných prostřednictvím koncových zařízení (např. počítač, server) a informací zasílaných prostřednictvím automatických volacích systémů pro účely přímého marketingu. Souhlas uvedený v předchozí větě může Zákazník kdykoliv odvolat.

§ 10. Reklamační postup

1. Veškeré reklamace je třeba podávat na e-mailovou adresu TG.help.cz@tatuum.com, poštou přímo na adresu Pořadatele nebo osobně do protokolu v jakékoli Prodejně.

2. Reklamace by měla obsahovat údaje Účastníka, které umožní zaslat mu odpověď na reklamaci, a popis události.pro kterou se reklamace podává.

3. Pořadatel reklamace posoudí do 14 dnů ode dne jejich obdržení.

§ 10 Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou bezplatně zpřístupněna v elektronické podobě prostřednictvím webu Pořadatele, ve verzi umožňující jeho pořízení, reprodukci a záznam, jakož i v listinné podobě v Prodejnách.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ustanovení Pravidel v případě, že potřeba zavést změny vyplývá přímo ze změn právních předpisů a za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb. V případě výskytu některého z výše uvedených důvodů zašle Pořadatel Účastníkům na jimi uvedené e-mailové adresy a/nebo telefonní čísla informace o připravované změně Pravidel spolu s odkazem na nový obsah Pravidel. Informace bude Účastníkům zaslána 7 dní před účinností plánovaných změn. Neakceptuje-li Účastník, který má Účet, nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost oznámit Pořadateli do 7 dnů ode dne informování o změně Pravidel.

3. V případě nepřijetí změn Pravidel je Účastník oprávněn odstoupit z účasti v Programu zasláním příslušného prohlášení na adresu Pořadatele.

4. Veškeré spory vzniklé při realizaci ustanovení těchto Pravidel se smluvní strany pokusí nejprve vyřešit dohodou. V případě nezdaru budou spory řešeny obecným soudem příslušným podle ustanovení občanského práva.

5. Pravidla vstupují v platnost dnem 04.10.2023.


PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU TATUUM GENERATIONS

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ZNAČKY TATUUM - PLATNÁ OD 15.11.2022

§ 1 Obecná ustanovení

1. V těchto Pravidlech Programu, dále jen „Pravidla“, se následujícími termíny rozumí:

Pořadatel - společnost KAN s.r.o se sídlem: Bělehradská 314/18 PRAHA 4 – NUSLE 140 00 PRAHA 4, s číslem DIČ CZ 26726858, majitel značky TATUUM;

Program - věrnostní program specifikovaný v těchto Pravidlech;

Účastník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, nakupující v kamenné prodejně nebo internetovém obchodě Pořadatele, která se zapojila do Programu;

Internetový obchod – provozovaný Pořadatelem internetový obchod nachátející se na webu https://www.tatuum.com/cs a jeho podstránkách;

Kamenná prodejna- provozované Pořadatelem nebo partnerem Tatuum prodejní místo; aktuální seznam kamenných prodejen je k dispozici na adrese https://www.tatuum.com/cs/pages/stacionarni-obchody;

Účet - individuální účet Účastníka, vedený Pořadatelem, zpřístupněný Zákazníkovi, jehož prostřednictvím se může účastnit Programu specifikovaného v těchto Pravidlech;

Zákazník- osoba, která je Zákazníkem Kamenné prodejny nebo Internetového obchodu a která může být také Účastníkem Programu;

Body - body shromážděné Účastníkem za nákup zboží v Prodejnách a Obchodě. Body opravňují Zákazníka k získání slev a dalších výhod za podmínek stanovených v Pravidlech,

Poukaz– peněžní benefit poskytovaný v rámci Programu Účastníkům Programu na základě uskutečněných nákupů

Smlouva- smlouva o zapojení do Programu, která byla uzavřena mezi Pořadatelem a Uživatelem na základě Pravidel.

2. Tato Pravidla definují podmínky a zásady užívání Programu provozovaného Pořadatelem.

§ 2 Obecná pravidla účasti

1. Účastníkem programu může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje všechny podmínky stanovené těmito Pravidly.

2. Před zapojením se do Programu je Účastník povinen seznámit se s obsahem těchto Pravidel a přijmout ustanovení Pravidel.

3. Účastník se může zapojit do Programu kdykoli během jeho trvání.

4. Účast v Programu je dobrovolná a bezplatná.

5. Program specifikovaný v těchto Pravidlech je realizován výhradně na území České republiky.

6. Program začíná dnem 15. listopadu 2022 a trvá do zrušení Pořadatelem.

7. Nákupy uskutečněné s Kartou stálého zákazníka se nezapočítávají do nákupů v rámci tohoto Programu. To znamená, že Zákazník, který má Kartu stálého zákazníka, ji nebude moci používat v Programu uvedeném v těchto Pravidlech.

8. V souvislosti s realizací Programu bude Účastník obdržovat od Pořadatele na svou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo informace o akcích, Poukazy a další informace související s Programem.

§ 3 Postup při užívání Věrnostního programu

1. Pro zapojení a správné užívání Programu je Účastník povinen se bezplatně zaregistrovat.

2. Účastník má možnost se zaregistrovat do Programu:

a) vyplněním registračního formuláře v jedné z Kamenných prodejen, po obdržení karty TATUUM GENRATIONS,

b) vyplněním formuláře v Internetovém obchodě.

3. Zákazník v registračním formuláři uvede zejména:

a) jméno a příjmení,

b) mobilní telefon,

c) e-mailovou adresu,

d) datum narození.

e) případně informace o nákupních preferencích.

4. Do formuláře je zakázáno přidávat nelegální obsah, zejména nepravdivé údaje.

5. Zákazník, který se chce zapojit do Programu vyplněním formuláře v Kamenné prodejně, okamžikem podpisu formuláře a vyzvednutí karty TATUUM GENRATIONS uzavírá S Pořadatelem Smlouvu.

6.. Osoba, která se chce zapojit do Programu vyplněním formuláře v Internetovém obchodě, by měla mít účet v Obchodě nebo si takový účet zřídit současně se vstupem do Programu. Za tímto účelem musí vyplnit registrační formulář na webu www.tatuum.com a uvést všechny v něm požadované údaje. Formulář představuje nabídku k uzavření Smlouvy adresovanou Pořadatelem Zákazníkovi. Po vyplnění formuláře a podání prohlášení o přijetí Pravidel klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se“, čímž se formulář odešle Pořadatelorovi.

§ 4 Účet

1. Účastník se přihlásí ke svému Účtu prostřednictvím záložky „Můj účet“ dostupné na hlavní stránce Internetového obchodu. Přihlášení probíhá pomocí e-mailové adresy a hesla nastaveného Účastníkem samostatně.

2. Heslo je důvěrné, je zakázáno zpřístupňovat heslo třetím osobám.

3. K jedné e-mailové adrese lze přiřadit pouze jeden Účet. Pro synchronizaci účtu zřízeného v Kamenném obchodě s účtem Internetového obchodu je nutné zadat stejnou e-mailovou adresu.

4. V rámci Účtu může Účastník zejména:

a) nakupovat v internetovém obchodě,

b) prohlížet historii transakcí v internetovém obchodě a v kamenném obchodě,

c) filtrovat data nákupu, lokaci, cenu zakoupeného zboží a jeho index,

d) dostávat informace o aktuálních propagačních akcích,

e) přijímat Nákupní poukazy k využití, uvedené v § 5 Pravidel,

f) získávat Body za vykonávané činnosti specifikované v § 5 Pravidel.

5. Odstraněním svého Účtu Účastník ztrácí oprávnění, která mu byla udělena, definovaná v ust. 4 výše v souvislosti s účastí v Programu.

5. Účet může každý Účastník kdykoli zrušit způsobem uvedeným v § 7 bod 2 Pravidel.

6. Každý Účastník Programu může mít pouze jeden aktivní Účet, opravňující k přičítání Bodů a jejich výměně za Poukazy.

§ 5 Poukazy a Body

1. V souvislosti s účastí v Programu se Účastníkovi vydávají Poukazy následujících kategorií:

a) Uvítací poukaz,

b) věrnostní poukaz,

c) Narozeninový poukaz.

- Pořadatel zašle Poukazy na e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo Účastníka po splnění níže uvedených podmínek, a to maximálně do 35 dnů ode dne splnění podmínek pro obdržení Poukazu.

2. Při nákupech v Kamenné prodejně nebo pro přihlášené Uživatele v Internetovém obchodě se po uvedení Účastníkem údajů Účtu přičítají Body ve výši minimálně 1 bodu za 1 Kč.

3. Účastník obdrží Uvítací poukaz po registraci do Programu. Uvítací poukaz opravňuje Účastníka k obdržení slevy v hodnotě 400 Kč při nákupu produktů značky TATUUM v Kamenné prodejně nebo v Internetovém obchodě za minimální částku 2699 Kč. Poukaz lze uplatnit pouze na produkty značky TATUUM.

4. Účastník obdrží Narozeninový poukaz v den, který uvedl v registračním formuláři jako datum narození. Narozeninový poukaz opravňuje Účastníka k 15% slevě při nákupu zlevněných a nevzlevněných položek v Prodejně nebo Obchodě. Poukaz lze uplatnit pouze na produkty značky TATUUM.

5. Účastník obdrží Věrnostní poukaz za každých 7499 Bodů nasbíraných za nákupy v Prodejně nebo Obchodě po zapojení do Programu. Věrnostní poukaz opravňuje Účastníka k obdržení slevy v hodnotě 400 Kč na produkty TATUUM při dalších nákupech v Prodejně nebo Obchodě. Minimální hodnota nákupu je 401 Kč. Body propadají po uplynutí 365 dní po jejich nasbírání. Poté se body opět přičítají. Věrnostní poukazy lze uplatnit pouze při nákupu produktů značky TATUUM.

6. Uvítací poukaz a Věrnostní poukaz mají platnost 90 dnů od data jejich odeslání Účastníkovi. Narozeninový poukaz je platný 30 dnů ode dne jeho odeslání Účastníkovi.

7. Pokud Účastník nevyužije Věrnostní nebo Uvítací poukaz do 30 dnů ode dne jeho odeslání, zašle mu Pořadatel na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo připomenutí na aktivní Poukaz k využití. Pokud Účastník nevyužije Narozeninový poukaz do 15 dnů ode dne jeho odeslání, zašle mu Pořadatel na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo připomenutí na aktivní Poukaz k využití.

8. Účastník může uplatnit Uvítací a Věrnostní poukazy pouze k nákupu zboží z nezlevněných kolekcí znčačky TATUUM, Účastník může uplatnit Narozeninové poukazy za účelem nákupu zboží z nezlevněných a zlevněných kolekcí značky TATUUM.

9. Slevy vyplývající z Uvítacího a Věrnostního poukazu jsou kumulativní, ale nekombinují se s jinými slevovými/marketingovými akcemi. Narozeninové poukazy nelze kombinovat s jinými Poukazy ani se slevovými/marketingovými akcemi.

10.Pokud byly Body nebo Poukazy uděleny v s Pravidly, je Pořadatel oprávněn zneplatnit příslušný počet Bodů nasbíraných Účastníkem nebo zrušit vydané Poukazy.

§ 6 Vratky a reklamace zboží zakoupeného v rámci Programu

1. Zákazník, který je Účastníkem Programu, může vrátit zakoupené zboží podle podmínek samostatně stanovených Pořadatelem, s výhradou odst. 2 níže.

2. V případě vrácení zboží, na které byl použit Poukaz, jsou Body odečteny a Poukaz propadá. To neplatí, pokud je zboží vráceno v důsledku oprávněné reklamace.

3. Při opětovném překročení částky opravňující k uplatnění Poukazu je vygenerován nový Poukaz, což je Pořadatelem potvrzeno SMS zprávou /e-mailem zaslaným Účastníkovi.

§ 7 Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Účastník má právo kdykoli vypovědět Smlouvu a rezignovat na účast v Programu. Prohlášení o rezignaci lze podat: odškrtnutím souhlasu „Chci se zapojit do Věrnostního programu“ v záložce „Můj účet“, osobně do protokolu v kterékoli z Kamenných prodejen, zasláním na adresu Pořadatele poštou nebo odesláním e-mailu na adresu resignation.cz @tatuum.com.

3. Pořadatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce v případě, že odstoupí z dalšího provozování Programu. Pořadatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět v případě kdy Účastník uvedl v registračním formuláři nepravdivé údaje nebo se dopustil jiného protiprávního jednání vůči Pořadateli v souvislosti s účastí v Programu. Výpověď může být učiněna v písemné formě nebo e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka.

§ 8 Zpracování osobních údajů

1. Aby se Účastník mohl zapojit do Programu, musí vyplnit příslušný formulář. Existuje požadavek na poskytnutí určitých osobních údajů. Rovněž v korespondenci s Pořadatelem může Účastník poskytnout své osobní údaje, aby mohl Pořadateli poskytnout odpověď..

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření Smlouvy a využívání výhod dostupných v Programu, popsaných v těchto Pravidlech.

3. Veškeré osobní údaje, které účastník zadal do registračního formuláře nebo poskytl v korespondenci s Pořadatelem, jsou zpracovávány způsobem, který je v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy a především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Správcem osobních údajů Účastníků je KAN s.r.o. Bělehradská 314/18, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4. Pro více informací o zpracování údajů a bezpečnostních opatřeních, která byla zavedena k ochraně vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na IOD.cz@tatuum.com. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, se kterým je možný kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: IOD.cz@tatuum.com.

5. Účely a právními důvody zpracování osobních údajů je zajištění řádné komunikace se zákazníkem, vedení a umožnění užívání Účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zasílání e-mailů a SMS zpráv o akcích, novinkách, speciálních kampaních pořádaných v Tatuum, tedy oprávněný zájem správce: marketing produktů a služeb správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

6. Za účelem optimalizace fungování Programu využívá Pořadatel služeb různých poskytovatelů služeb, tj. poskytovatelů IT a telekomunikačních služeb, analytických služeb, marketingových služeb a služeb back office. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje na základě samostatných písemně uzavřených smluv, za účelem zajištění správnosti poskytovaných služeb.

7. Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány do doby podání písemné žádosti o trvalé smazání Účtu; nebo do doby, než bude vznesena účinná a oprávněná námitka proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

8. Každý Účastník má právo požadovat: (i) přístup ke svým osobním údajům; (ii) elektronickou kopii vašich osobních údajů (přenositelnost) a předání těchto informací jiné společnosti; (iii) opravení vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nepřesné; nebo (iv) vymazání nebo omezení osobních údajů za určitých okolností stanovených platnými právními předpisy a také (v) má právo podat stížnost u dozorového orgánu pro osobní údaje.

9. Osobní údaje mohou být profilovány za účelem přizpůsobení zobrazených zpráv potřebám Zákazníka.

10. Pořadatel na základě ustanovení schválených Pravidel má právo, aby se mu zasílaly na uvedené e-mailové adresy nebo telefonní čísla obchodní informace, včetně informací zasílaných prostřednictvím koncových zařízení (např. počítač, server) a informací zasílaných prostřednictvím automatických volacích systémů pro účely přímého marketingu. Souhlas uvedený v předchozí větě může Zákazník kdykoliv odvolat.

§ 9. Reklamační postup

1. Veškeré reklamace je třeba podávat na e-mailovou adresu TG.help.cz@tatuum.com, poštou přímo na adresu Pořadatele nebo osobně do protokolu v jakékoli Prodejně.

2. Reklamace by měla obsahovat údaje Účastníka, které umožní zaslat mu odpověď na reklamaci, a popis události.pro kterou se reklamace podává.

3. Pořadatel reklamace posoudí do 14 dnů ode dne jejich obdržení.

§ 10 Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou bezplatně zpřístupněna v elektronické podobě prostřednictvím webu Pořadatele, ve verzi umožňující jeho pořízení, reprodukci a záznam, jakož i v listinné podobě v Prodejnách.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ustanovení Pravidel v případě, že potřeba zavést změny vyplývá přímo ze změn právních předpisů a za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb. V případě výskytu některého z výše uvedených důvodů zašle Pořadatel Účastníkům na jimi uvedené e-mailové adresy a/nebo telefonní čísla informace o připravované změně Pravidel spolu s odkazem na nový obsah Pravidel. Informace bude Účastníkům zaslána 7 dní před účinností plánovaných změn. Neakceptuje-li Účastník, který má Účet, nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost oznámit Pořadateli do 7 dnů ode dne informování o změně Pravidel.

3. V případě nepřijetí změn Pravidel je Účastník oprávněn odstoupit z účasti v Programu zasláním příslušného prohlášení na adresu Pořadatele.

4. Veškeré spory vzniklé při realizaci ustanovení těchto Pravidel se smluvní strany pokusí nejprve vyřešit dohodou. V případě nezdaru budou spory řešeny obecným soudem příslušným podle ustanovení občanského práva.

5. Pravidla vstupují v platnost dnem 15.11.2022.