PLATFORMA ODR cz

Od 15. února 2016 existuje možnost mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli a to elektronickým způsobem prostřednictvím služby Evropské unie Řešení sporů online (Online Dispute Resolution).

Platforma vám umožňuje sledovat nároky vyplývající z online prodejních smluv nebo smluv o poskytování služeb (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení sporů online pro spotřebitelské spory a změny nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES), dále jen „nařízení“, uzavřené mezi spotřebiteli ze zemí EU a podnikateli se sídlem v EU.

Platforma je k dispozici na webu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zároveň bychom vám chtěli připomenout, že e-mailová adresa online obchodu TATUUM, na které nás můžete kontaktovat, je: eshopcz@tatuum.com