ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení


1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v rozsahu povoleném obecným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), a předpisů souvisejících, stejně jako zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soulad zpracování osobních údajů s uvedenými právními předpisy je zajišťován a kontrolován i u našich zpracovatelů, kteří námi byli pověřeni ke zpracování některých údajů.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány od okamžiku, kdy v internetovém obchodě zadáte e-mail pro zasílání newslettru, provedete registraci, projevíte zájem uzavřít kupní smlouvu, dále po dobu trvání registrace, účinnosti smlouvy, po dobu nezbytnou k uplatnění Vašich práv, popř. až do doby, kdy nás požádáte o zrušení Vaší registrace, není-li právními předpisy stanovena doba delší.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů s tím, že k minimalizaci, popř. definitivnímu ukončení zpracování osobních údajů přistupujeme vždy, když je to možné.

4. Zásady ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum („Zásady“) mají poskytovat srozumitelné, jasné a transparentní informace o zpracování osobních údajů. V rámci závazku zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů může dojít i ke změně obsahu Zásad. Aktuální znění Zásad je k dispozici na stránkách www.tatuum.com/cs. Pokud bude významným způsobem měněno znění Zásad, zašleme Vám o tom e-mail.

II. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů zákazníků je obchodní společnost KAN s.r.o., IČ: 267 26 858,
se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89880, a obchodní společnost
KAN Sp. z o.o., se sídlem v ul. Wiączyńskiej 8A, Łódź (92-760), Polská republika, zapsaná ve veřejném rejstříku u Okresního soudu pro Łódź-Śródmieście, XX Obchodní část, pod č. KRS no. 0000119998.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány uvedenými společnostmi jako společnými správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR.

III. Účely zpracování údajů, kategorie údajů a právní titul pro jejich zpracování

1. Každé zpracování osobních údajů má svůj účel, pracuje pouze s některými osobními údaji a odehrává se na základě některého z právních titulů.

2. Zpracovávány jsou níže uvedené kategorie údajů:
a) základní
zejm. jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození, pohlaví, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail, heslo k přihlášení do profilu v internetovém obchodě v zašifrované podobě, facebook ID, přihlašujete-li se pomocí facebooku, (je-li objednáváno pro jinou osobu – zpracovává se i její jméno, příjmení, doručovací adresa, je-li placeno kartou jiné osoby – zpracovává se i její jméno, příjmení)
b) zákonné
zejm. firma, IČ, DIČ, sídlo, typ zakoupeného produktu, cena produktu, sazba DPH
c) platební
zejm. číslo bankovního účtu s kódem banky, údaje o kreditní/debetní kartě, ID online platebních nástrojů v závislosti na aktuálním nastavení webové stránky a platební metodě zvolené kupujícím
d) technické, lokalizační a komerční
zejm. internetový protokol, IP adresa, adresa URL odkazujícího webu, ze kterého byl soubor cookie požadován, datum a čas přístupu (log), typ prohlížeče a operační systém, výrobní číslo a model, rozlišení, CPU, objem přenesených dat, status přístupu, lokalita IP adresy až na úroveň města, adresa webové stránky, ze které bylo vstoupeno do e-shopu a na kterou se z e-shopu odchází, nákupní preference dle typu zboží, nákupní chování na e-shopu, nákupní historie, a další údaje, které sdělíte v rámci hodnocení zakoupeného zboží (hodnocení, recenze, fotografie), popř. reklamací, stížností a jiné komunikace

3. Základní údaje jsou zpracovávány k níže uvedeným účelům:
- registrace na e-shopu, správa profilu zákazníka
- umožnění nákupu produktů
- správa objednávek, vrácení, výměna, oprava či reklamace produktů
- prodej produktů z e-shopu
- potvrzení uzavření smlouvy e-mailem nebo SMS
- zajištění dopravy a doručení objednaného zboží
- zajištění bezpečného nákupu na e-shopu

 • abyste s námi mohli uzavřít kupní smlouvu a my řádně plnili povinnosti ze smlouvy, a umožnili Vám nákup na e-shopu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

4. Základní, zákonné a platební údaje jsou zpracovávány k níže uvedeným účelům:
- uplatnění Vašich práv z kupní smlouvy, zejména pro posouzení (ne)oprávněnosti Vašich nároků a tomu odpovídající volbě kompenzace nebo jiného řešení
- uplatnění Vašich práv subjektu údajů
- uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní
- prevence a odhalování podvodného jednání

 • abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

5. Základní a technické údaje jsou zpracovávány k níže uvedeným účelům:
- bezproblémový nákup na e-shopu a jeho zlepšování
- prevence a odhalování podvodného jednání
- nastavení jazyka a měny státu, ze kterého nakupujete
- nastavení sledování produktů, které chcete hlídat, upozornění na slevy
- provádění průzkumů spokojenosti, marketingových průzkumů a navazujících rešerší
a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové
a obchodní strategie (statistiky, hodnocení spokojenosti zákazníků, trendy atd.)
- upozornění na případný nedokončený nákup
- zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v sortimentu, přednostní přístup k výprodejům prostřednictvím e-mailu, popř. SMS (jedná se o přímý marketing, resp. obchodní nabídky, jejichž zasílání je možné kdykoli a zdarma odmítnout „dvěma kliknutími“)
- určení, obhajoba a výkon právních nároků

 • abychom Vám umožnili příjemné nakupování na e-shopu, aby objednání bylo jednoduché, užívání stránek intuitivní a bezpečné
 • abychom Vám nabízeli produkty v jazyce a měně, kterou očekáváte
 • abychom Vám mohli upravit nabídku produktů podle Vašich preferencí či předchozí nákupní historie (k odhadu Vašich preferencí užíváme automatizované zpracování osobních údajů, tzv. profilování)
 • abychom Vám umožnili zakoupit produkty, o které jste projevili zájem, jen jste je zapomněli zaplatit, popř. čekáte, až budou ve slevě
 • abychom Vás mohli upozornit na aktuální nabídky a akce, a to ve vztahu k produktům,
 • které Vás zajímají nejvíce
 • abychom ochránili naše zájmy a majetek
 • (na tomto zpracování máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a lze jej tak provádět i bez Vašeho souhlasu)

6. V případech, kdy není možné provádět zpracování osobních údajů přímo na základě zákona, smlouvy ani oprávněného zájmu, lze zpracování provádět jen na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas je rovněž nezbytný i pro některé formy komunikace jako je např. e-mail, SMS anebo některé další technologie podle právních předpisů upravujících služby elektronických komunikací. Zda uvedené formy elektronické komunikace akceptujete, nebo je bude chtít deaktivovat, je jen na Vás. Souhlas lze kdykoli a zdarma odvolat. Váš souhlas žádáme v níže uvedených případech:
a) newsletter, SMS
v případě, že nemáte na e-shopu registraci, ještě jste na e-shopu nenakupovali, ale přihlásíte se k odběru newslettru, vyplněním e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním newslettru (v případě, že jste již na e-shopu nakoupili nebo jste se registrovali, newsletter můžeme zaslat ve vztahu ke stejným produktům i bez Vašeho aktivního vyplnění e-mailové adresy pro zasílání newslettru), v každém takovém e-mailu či SMS však najdete odkaz pro odmítnutí
b) retargeting, sledovací a marketingové cookies
je nástroj, resp. cookie nebo jiná sledovací technologie, která Vám mj. ukazuje na webových stránkách či aplikacích třetích osob produkty, které jste si prohlíželi na e-shopu
c) analytické a funkční cookies
jsou nadstavbovými cookies s jejichž užitím můžete nesouhlasit, protože nejsou nutně nezbytné pro fungování e-shopu


IV. Příjemci osobních údajů


1. Údaje poskytujeme výhradně níže uvedeným kategoriím příjemců:

a) Poskytovatelům a provozovatelům webového rozhraní, jednotlivých aplikací či funkcionalit e-shopu jako jsou například poskytovatelé platebních služeb apod., poskytovatelům sociálních sítí a marketingu, a dále zprostředkovatelům

 • Big Cartel, LLC, ID n. 5729702-0160, se sídlem 50 W Broadway, STE 333 Salt Lake City, UT 84101, Spojené státy americké, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://help.bigcartel.com/privacy-policy
  je umístěn na platformě této společnosti, z toho důvodu má společnost omezený přístup k některým Vašim datům, jedná se o nejvýznamnějšího poskytovatele uvedených služeb, který dbá na ochranu osobních údajů (platforma Big Cartel)
 • FORSAFE Sp. z.o.o, se sídlem ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: www.forsfae.pl
  pro zajištění informační bezpečnosti a bezpečnosti osobních údajů využíváme služeb této auditorské a poradenské společnosti
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, Spojené státy americké, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
  pro vytváření statistik z agregovaných dat ohledně e-shopu (návštěvnost, oblíbenost konkrétních produktů atd.) jsou užívány služby této společnosti (aplikace Google Analytics), dále jsou předávána data pro vytvoření cílené reklamy (aplikace Google Ads)
 • Instagram Inc., Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://www.facebook.com/about/privacy
  pro umožnění přihlášení za pomoci přihlašovacích údajů k Facebooku známe Vaše Facebook ID, pro zobrazení produktů, které se Vám na e-shopu líbily, na Facebook stránce, jakmile jsou ve slevě apod., se předávají zejm. informace o tom, které produkty Vás zajímají
  pro zasílání informací primárně o akcích a slevách, zobrazování a lepší cílení reklamy poskytujeme některé Vaše kontaktní osobní údaje těmto společnostem poskytujícím reklamu:
 • Wirtualna Polska Holding S.A., se sídlem ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://holding.wp.pl/en/poufnosc
 • Benhauer Sp. z o.o. se sídlem ul. Grzegórzecka 21, Kraków, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://www.salesmanago.com/info/information-obligation.htm (aplikace SALESmanago)
 • RTB House S.A. se sídlem 61/101 Złota Street 00-819 Warsaw, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/#contact
 • Insider Polska sp z o.o., se sídlem ul. Mokotowska 1/12 Pietro, 00-640 Warszawa Mazowieskie, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://useinsider.com/privacy-policy/
 • CUX Research Sp. z o. o., Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, Polská republika, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://cux.io/legal/privacy-policy/
  pro nakupování v nákupních galeriích srovnávajících ceny zboží poskytujeme některé Vaše kontaktní a platební údaje zprostředkovatelům:
 • Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi
  pro nákup na stránce www.heureka.cz, v případě, že ji používáte
 • PayU S.A., se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://sluzby.heureka.cz/napoveda/pravidla-payu/
  pro platby na stránce www.heureka.cz, v případě, že ji používáte
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://napoveda.zbozi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
  pro nákup na stránce www.zboží.cz, v případě, že ji používáte
 • Inspigroup s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá strana, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://www.glami.cz/info/privacy/
  pro používání vyhledávače a hodnocení na stránce www.glami.cz, v případě, že ji používáte


b) Dopravcům
Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 Libeň, politika ochrany osobních údajů dostupná na: https://files.packeta.com/web/files/GDPR.pdf

 • zboží je zasíláno napřímo, aby jeho cesta k Vám byla co nejkratší a byla menší zátěží pro životní prostředí, prostřednictvím osvědčených přepravních společností
 • pro řádnou přípravu a doručení zásilky jsou dopravcům poskytovány Vaše kontaktní údaje


c) Účetním a daňovým poradcům
MIVO s.r.o., se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, tato společnost nám pomáhá s účetnictvím; účetní nebo IT tak mohou při některých operacích vidět některé Vaše údaje, zejm., které se objevují na daňových dokladech

d) orgánům veřejné správy
V případech, kdy tak stanoví právní předpisy. Typ. může jít o finanční úřad, soudy, insolvenční správce, policii ČR, popř. další.

e) Dalším subjektům
V případech, kdy jsme k tomu pověřeni samotným zákazníkem ve vztahu k jeho osobním údajům, nebo tak stanoví právní předpisy.

2. Některé údaje (zejm. technické, lokalizační, platební) se mohou zpracovávat i mimo EU z důvodu využití mezinárodních obchodních společností. Některé z nich zpracovávání provádějí mimo EU, zejména se jedná o Google, Facebook, Instagram, které sídlí v USA. I v případě zpracování mimo EU je správce povinen zajistit stejnou ochranu údajů. Pro tyto účely je využíváno standardizovaných smluvních ujednání.

V. Cookies a obdobné technologie


1. E-shop podobně jako většina jiných internetových stránek využívá cookies a jiných obdobných technologií. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači anebo mobilním zařízení, když začnete konkrétní internetové stránky používat, resp. na ně vstoupíte. Nejrozšířenější jsou soubory cookie, dále se však užívá nástrojů s názvem web bug, web tag, sledovací pixel a push notifikace, které vykonávají stejné nebo velmi podobné funkce jako cookies, nicméně se technicky od cookies různě odlišují. Cookies se dělí na vlastní a cookies třetích osob s tím, že na e-shopu jsou umístěny oba tyto typy.

2. Účelem cookies je umožnit internetové stránce, aby si po určitou dobu zapamatovala Vaše preference (např. uživatelské jméno a Vaše přihlášení). Cookie slouží Vám, protože si pamatuje např. obsah Vašeho košíku, stejně tak slouží e-shopu díky shromažďování statistických dat vztahujících se k prohlížení e-shopu. Cookies však mohou dále sloužit i třetím stranám, které využijí data o Vašich preferencích z našeho e-shopu na jiných internetových stránkách. Sociální síť Vám např. zobrazí halenku z e-shopu, kterou jste si prohlíželi, až bude ve slevě, anebo zobrazí velmi podobné produkty, které by Vás mohly zajímat.

3. Cookie v zásadě webové stránce zasílá jen informace s identifikátorem cookie
(nikoli například s Vaším jménem). Příjemce informací z cookies proto de facto pracuje pouze s Vaší IP adresou. Na základě toho, že Vaše IP adresa si v nedávné době prohlížela dámské obleky, Vám pak bude nabízen podobný obsah, který by Vás mohl zajímat.

4. E-shop využívá níže uvedené typy cookies:
a) nezbytné cookies
Tyto cookies nelze vypnout, jsou nezbytné pro provoz e-shopu, aby byl bezpečný a funkční. Příkladem je cookie, která si pamatuje Vaše nastavení, popř. činnost jako je přidání zboží do košíku apod.
b) analytické, statistické cookies
Tyto cookies sbírají anonymizovaná data ohledně návštěvnosti e-shopu, popularity produktů nebo četnosti vyhledávání konkrétních hesel (např. typ vzoru) apod.
c) marketingové cookies, retargeting
Tyto cookies sbírají data o tom, ze kterých internetových stránek jste na e-shop vstoupili, které produkty Vás zaujaly, aby Vám poskytovatel reklamy ukázal reklamu, na ty produkty, které jste si prohlíželi nebo Vás mohou zajímat, nikoli reklamu obecnou.
d) funkční cookies
Tyto cookies umožňují přijmout individuální nastavení, popř. nabízí další funkce. Lze je odmítnout, ale e-shop se Vám poté nemusí zobrazovat korektně.

5. Pro marketingové účely je užíváno sledovacích pixelů, zejm. WP Pixel. Sbírá data o zakoupených produktech, produktech vložených do košíku apod.

6. Pro marketingové účely je užíváno push notifikací. Sbírá data o produktech v košíku a v případě, že v nastavení máte povoleny push notifikace, zašle Vám e-shop push oznámení na Vaše push ID / IP adresu.

7. Pro zajištění fungování e-shopu je užíváno logů. Sbírá data o chybách, rychlosti odezvy apod.

8. Uvedené sledovací technologie jsou v dnešní době umístěny téměř na každé internetové stránce. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby uživatel internetu provedl nastavení sledovacích technologií přímo ve svém prohlížeči, ve kterém může zvolit nesouhlas, popř. dříve udělený souhlas odvolat. Vstupem na e-shop dochází k akceptaci Vašeho nastavení cookies ze strany e-shopu, resp. správce osobních údajů. Obecné informace je možné získat např. na tomto odkazu: https://www.youronlinechoices.com/cz/. Níže jsou uvedeny odkazy na možnosti nastavení u jednotlivých prohlížečů:
a) Google Chrom
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
b) Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstranění-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
c) Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho
d) Opera
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
e) Safari
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

VI. Doba uložení

1. Základní, platební a zákonné údaje jsou zpracovávány min. po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu, kdy lze uplatnit práva z vadného plnění, a následně rok poté.

2. Maximální délka zpracování je dána daňovými a účetními právními předpisy, které stanoví povinnost uchovávat 10 let daňové doklady, na kterých se některé Vaše základní, zákonné a platební údaje nachází.

3. Údaje získané z cookies a podobných technologií jsou zpracovávány po dobu jejich uložení. Většina cookies pracuje jen po dobu relace, další část zpravidla 30 min s tím, že zbývající nejmenší část maximálně 2 roky.

VII. Práva zákazníka a způsob uplatnění práv

1. Podle GDPR je zákazník e-shopu subjektem údajů, jehož osobní údaje jsou e-shopem zpracovávány a kterému jsou přiznána určitá níže uvedená práva:
a) přístup k osobním údajům
Máte právo na dotazy, zda a jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.
Máte právo žádat i kopie Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přístup k informacím o Vašich právech subjektu údajů.
b) oprava osobních údajů
Máte právo na opravu anebo doplnění Vašich osobních údajů, které nejsou přesné či úplné, resp. právo na aktualizaci Vašich údajů.
c) námitka zpracování
Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu, a to v případech, kdy se domníváte, že náš oprávněný zájem je neopodstatněný. Následně dojde k posouzení, zda Váš zájem na ochraně soukromí převažuje nad naším zájmem na zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že Váš zájem převáží, zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno.
d) omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. To znamená, že osobní údaje budou pouze uloženy a odlišeny od ostatních zpracovávaných osobních údajů. K omezení lze přistoupit v níže uvedených případech:
- osobní údaje nejsou přesné
- zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nemáte zájem na jejich nezvratném výmazu
- osobní údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě svých právních nároků, v situaci, kdy je již nepotřebujeme zpracovávat
- probíhá posouzení našeho zájmu na zpracování Vašich osobních údajů, uplatnění námitky zpracování z Vaší strany
e) výmaz osobních údajů
Máte právo „být zapomenut“, resp. na výmaz všech Vašich osobních údajů. K výmazu lze přistoupit v níže uvedených případech, kdy Vaše osobní údaje:
- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, a neexistuje právní titul pro další zpracování
- byly zpracovávány na základě souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje další právní důvod pro zpracování
- byly zpracovávány protiprávně
- byly zpracovávány na základě oprávněného zájmu, který v rámci posouzení nepřevážil Váš zájem na ukončení zpracování
- anebo právním předpisem je uložena povinnost výmazu
Žádosti o výmaz jsou vyřizovány ve standardní lhůtě s cílem vyhovět Vaší žádosti. V některých případech však k provedení výmazu nebude postačovat ani Vaše žádost. Existují-li důvody pro další zpracování nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění povinností uložených právními předpisy nebo výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký anebo historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace ve veřejném zájmu, je možné ve zpracování pokračovat.
f) přenositelnost
Máte právo přenést své osobní údaje k novému správci osobních údajů. To platí pro osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu anebo na základě smlouvy. Data jsou zpřístupňována ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Úspěšnost přenosu závisí primárně na možnostech nového správce Vašich osobních údajů, který musí být schopen poskytnutá data zpracovat.
g) odvolat souhlas
Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Po obdržení odvolání dochází k ukončení zpracování osobních údajů, které probíhá jen na základě souhlasu (nikoli jiných titulů pro zpracování jakou jsou právní předpisy, plnění smlouvy atd.) Většina zpracování však probíhá na základě titulů odlišných od souhlasu.
h) podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. V ČR je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
2. Veškeré dotazy a požadavky je možné uplatnit:

 • e-mailem na abi@kan.pl
 • pro rychlejší vyřízení lze doporučit zaslat dotaz či požadavek z e-mailu, který jste zadali při registraci nebo objednávce, popř. na který Vám přišel náš e-mail
 • telefonicky na tel. čísle +48 42 237 21 91
 • psaním na adresu: KAN Sp. z o.o., se sídlem v ul. Wiączyńskiej 8A, Łódź (92-760), Polská republika

psaní doplňte úředně ověřeným podpisem

3. Po obdržení dotazu či požadavku je prováděno ověření Vaší totožnosti z důvodu prevence případného poskytnutí osobních údajů neoprávněným osobám. Bezpečný způsob je písemnou komunikaci opatřit úředním ověřením Vašeho podpisu anebo zaručeným elektronickým podpisem v případě elektronické komunikace. Vždy je však doporučeno psát z e-mailové adresy, kterou u Vaší osoby evidujeme, např. kterou jste použili pro registraci do e-shopu, popř. která byla uvedena jako kontakt v rámci objednávky bez registrace do e-shopu.

4. Uplatnění práv by mělo být jednoduché, nicméně je nezbytné přijmout některá opatření a zabránit tak možnému úniku či zneužití Vašich osobních údajů.

5. Veškeré žádosti a podněty budou vyřízeny. Dále je možnost konzultovat nesrovnalosti nebo nedostatky zpracování osobních údajů s tím, že naším cílem je přijetí nápravných opatření, popř. zlepšování dosavadní praxe.

VIII. Možné následky úspěšného uplatnění práv zákazníka

1. Osobní údaje jsou z větší části zpracovávány na základě ustanovení právních předpisů, které to požadují. Významným základem pro zpracování je dále kupní smlouva, která se uzavírá nákupem na e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je vždy jen na Vaší úvaze. V případě, že však nedojde k jejich poskytnutí pro zpracování na základě uvedených titulů, nebude možné poskytnout plnění, na která máte ze zákona anebo kupní smlouvy nárok.

2. Neposkytnutí osobních údajů, popř. žádost o jejich výmaz, může mít za následek nemožnost nákupu na e-shopu, doručení produktů anebo ztotožnění Vaší osoby a s tím spojená nemožnost vyřízení práv z odpovědnosti za vady atd.

3. I v případech, kdy se výmaz osobních údajů vylučuje s dalším poskytováním služeb nebo produktů, je možné se obrátit na správce a požadovat jiná vhodná opatření.

IX. Závěrečná ustanovení


1. Zásady se nevztahují na jakékoli třetí osoby, proto je doporučeno seznámit se s politikami ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

2. Subjekt údajů je povinen poskytnout aktuální, přesné a úplné údaje o své osobě. V případě, že tato povinnost není splněna, nenese za to správce osobních údajů odpovědnost.

3. V případě, že se domníváte, že Zásady nejsou aktuální, popř. jsou neúplné, nebo máte další podněty, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mailu uvedeném výše.