REGULAMIN WYMIAN I ZWROTÓW TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH


Regulamin polityki wymiany lub zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w salonach stacjonarnych TATUUM.

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w salonach stacjonarnych TATUUM. Jest to jedyny obowiązujący w salonach TATUUM zbiór zasad dotyczących zwrotu lub wymiany towaru pełnowartościowego.
2. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827, Ustawa Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu pełnowartościowego towaru. Regulamin ten jest wyrazem dbałości TATUUM o satysfakcję Klienta.
3. Regulamin nie dotyczy sklepu Internetowego.
4. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w salonie TATUUM, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Po jego upływie nie ma możliwości wykonania wymiany ani zwrotu.
5. Z chwilą dokonania zwrotu lub wymiany Konsument:
a. zwraca Sprzedawcy paragon; jeśli na paragonie znajdowały się inne produkty, Konsument otrzymuje paragon zastępczy; oryginał paragonu pozostaje u sprzedawcy;
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT; jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje Fakturę korygującą; oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.
6. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:
a. jeśli Konsument płacił za towar gotówką, zwrot ceny następuje w gotówce;
b. w wypadku płatności kartą, zwrot ceny następuje na kartę, którą dokonywana była płatność;
c. w wypadku płatności kartą podarunkową TATUUM, zwrot ceny następuje na kartę podarunkową TATUUM.
d. w przypadku zwrotu towaru przecenionego lub zakupionego w promocji, zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny następuje na kartę podarunkową TATUUM.
7. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
a. nie nosi śladów użytkowania;
b. nie został w żaden sposób uszkodzony;
c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w tym w szczególności metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania do towaru;
d. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;
e. nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.
f. bielizna nie podlega zwrotowi.
8. Ewentualne skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy składać na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, kierując je do kierownika salonu TATUUM.
9. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w salonach TATUUM.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2017 do odwołania.