Platforma ODR

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR) Unii Europejskiej.

Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), dalej jako „Rozporządzenie” zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego TATUUM pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to: eshop@tatuum.com